Om Air Leap 

Air Leap er et nyetablert regionalt flyselskap med operasjoner i Skandinavia. Selskapet har tidligere operert Ørland - Oslo flyselskap under navnet NextMove, men har besluttet å omdøpe Air Leap i forbindelse med en utvidelse i Sverige.

Air Leap tenker innovativt og utfordrer mange etablerte sannheter i bransjen. Derfor bruker vi nye arbeidsmetoder og ledende teknologi. Ved å fokusere på deg som kunde, vil du legge merke til at vi hjelper deg på reisen, fra hjem til destinasjon.

Air Leap er et flyselskap som fokuserer på å skape mest mulig verdi for deg som kunde, men med minst mulig innsats fra oss. Ikke fordi vi ikke ønsker å jobbe hardt for deg som er våre kunder, men fordi vi vil gjøre det mer effektivt å drive selskaper. Det vil frigjøre tid til å jobbe for en stadig bedre og billigere opplevelse for deg til en lav pris for oss.