Utvidet kapasitet og tilpassede rutetabell fra 21. januar

For Air Leap er det viktig å hele tiden jobbe med å ha et så aktuelt reisetilbud som mulig til og fra Ørland. Her er det mange forhold å ta i betraktning. Også det kommersielle underlaget.

Rutetidene som gjelder fra 21. januar gir både tidligere avganger om morgenen og senere på ettermiddagen - tilpasset mulige dagsmøter i både Oslo og Fosen og pendling. Samtidig øker flyselskapet til tre daglige avganger torsdag og fredag. Noe som øker kapasiteten for ukependling, forretningsreisende og fritidsmarkedet.

Vekst i Fosens reiseliv er gjensidig viktig også for Air Leap. Vi håper at flere aktører i lokalt opplevelse- og reiseliv får mulighet til vekst gjennom både en ekstra og en senere avgang søndag. 

Ørland - Oslo Gardermoen
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
0630 0630 0630 0630 0630    
      1530 1530   1530
1700 1700 1700        
      1840 1840   1840

Oslo Gardermoen - Ørland
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
0815 0815 0815 0815 0815    
      1705 1705   1705
1835 1835 1835        
      2015 2015   2015