FLEX Företagsavtal

Minska dina resekostnader med vårt Flex Företagsavtal

Air Leaps flyglinjer används av många företagare, i både små och stora företag. Vi har därför gjort det enkelt för dig att spara på ditt företags totala resekostnader. Kontakta oss på flygpost@airleap.se eller Facebook för mer information.