Information om incheckning

Vi avser att göra hela din resa så enkel som möjligt.

Online incheckning öppnas 24 timmar före avgång och stängs 60 min före avresa.

 >> Online Check-in

Oslo,Gardermoen
Inrikes & Utrikes : Check-in stänger 40 min före avgång, ombordstigning stänger 20 min före avgång.

Stockholm, Arlanda
Utrikes Terminal 2 : Check-in stänger 40 min före avgång, ombordstigning stänger 20 min före avgång
Inrikes Terminal 3 : Check-in stänger 30 min före avgång, ombordstigningen stänger 15 min före

Andra flygplatser
Check-in stänger 20 min före avgång, ombordstigning stänger 10 min före avgång

Har du behov av assistans på din resa, barn som reser ensamma eller reser med specialbagage ska du kontakta oss på flygplatsen senast en timme innan avgång.