Information om incheckning

Vi avser att göra hela din resa så enkel som möjligt. Vi kommer inom kort att erbjuda mobil-incheckning, men hänvisar tillsvidare till incheckning på flygplatsen.

Incheckningen öppnar

60 minuter före ordinarie avgångstid

Incheckningen stänger

30 minuter före ordinarie avgångstid

Boarding

Stänger 20 minuter före avgång

Har du behov av assistans på din resa, barn som reser ensamma eller reser med specialbagage ska du kontakta oss på flygplatsen senast en timme innan avgång.