Sjekk inn på nätet

Välj flygplats för incheckningen

Incheckning på internet öppnas 24 timmar före avgång och stängs 1 timme före avresa

 

>> Internet Check-in

 

Vi vill göra din resa så enkel som möjligt. Vi rullar nu ut online check-in på flera av destinationer. Det går att check in sig på Jönköping, Mariehamn och Ørlandet här. För avgångar från Oslo checkar du in här. Stockholm kommer att öppnas inom kort.

Oslo Lufthamn Gardermoen
Check-in stänger 40 min före avgång, ombordstigning stänger 20 min före avgång. Vid incheckningen vid incheckningsautomaterna väljer du DAT på maskinen och bärbagage (påsefodral) hos SAS

Stockholm, Arlanda
Utrikes : Check-in stänger 40 min före avgång, ombordstigning stänger 20 min före avgång
Inrikes : Check-in stänger 30 min före avgång, ombordstigningen stänger 15 min före

Övriga flygplatser
Check-in stänger 20 min före avgång, ombordstigning stänger 10 min före avgång

Har du behov av assistans på din resa, barn som reser ensamma eller reser med specialbagage ska du kontakta oss på flygplatsen senast en timme innan avgång. på flera av våra destinationer