Online incheckningen

Online incheckning öppnas 24 timmar före avgång och stängs 1 timme före avresa

 

>> Internet Check-in

 

Oslo,Gardermoen
Check-in stänger 40 min före avgång, ombordstigning stänger 20 min före avgång.

Stockholm, Arlanda
Utrikes : Check-in stänger 40 min före avgång, ombordstigning stänger 20 min före avgång 
Inrikes : Check-in stänger 30 min före avgång, ombordstigningen stänger 15 min före 

Karlstad, Mariehamn, Turku/Åbo, Ørlandet
Check-in stänger 20 min före avgång, ombordstigning stänger 10 min före avgång

Har du behov av assistans på din resa, barn som reser ensamma eller reser med specialbagage ska du kontakta oss på flygplatsen senast en timme innan avgång. på flera av våra destinationer