For mer informasjon til deg som fordringshaver, kan du lese mer her fra rekonstruktøren. 

Til fordringshaver Air Leap Aviation pdf

Til fordringshaver i Air Leap Scandinavia pdf