• {{passengers.adults}} {{ passengers.adults === '1' ? 'Voksen' : 'Voksne' }}
  • {{passengers.adults != '0' ? ', ' : ''}} {{passengers.children}} Barn (2-11 år)
  • , {{passengers.infants}} Spedbarn (0-23 måneder)
  • {{passengers.youths}} {{ passengers.youths === '1' ? 'Ungdom (12-25 år)' : 'Ungdommer (12-25 år)' }}
  • {{passengers.seniors}} {{ passengers.seniors === '1' ? 'Honnør (65 år og eldre)' : 'Honnører (65 år og eldre)' }}
  • {{passengers.students}} {{ passengers.students === '1' ? 'Studenter' : 'Studenter' }}

Maks antall reisende i en booking

OK

Reklamasjonsrett

Om din flyvning blir innstilt eller mer enn 3 timer forsinket, har du rett på kompensasjon ref. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. For at vi skal kunne hjelpe deg, trenger vi flightnummer, bookingreferanse, opprinnelig avgang- og ankomsttid, dato samt ditt navn og e-post adresse, som sendes til support@airleap.se.

Vårt mål er at du skal ha det du har krav på innen 40 dager. Visst du har krav på tilbakebetaling/kompensasjon skal du få denne snarest mulig etter du/dere oppgir bankkonto informasjon. Ta kontakt med kundeservice om det er noe du lurer på!