Reklamasjonsrett

Om din flyvning blir innstilt eller mer enn 3 timer forsinket, har du rett på kompensasjon ref. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. For at vi skal kunne hjelpe deg, trenger vi flightnummer, bookingreferanse, opprinnelig avgang- og ankomsttid, dato samt ditt navn og e-post adresse, som sendes til support@airleap.se.

Vårt mål er at du skal ha det du har krav på innen 40 dager. Visst du har krav på tilbakebetaling/kompensasjon skal du få denne snarest mulig etter du/dere oppgir bankkonto informasjon. Ta kontakt med kundeservice om det er noe du lurer på!