• {{passengers.adults}} {{ passengers.adults === '1' ? 'Voksen' : 'Voksne' }}
 • {{passengers.adults != '0' ? ', ' : ''}} {{passengers.children}} Barn (2-11 år)
 • , {{passengers.infants}} Spedbarn (0-23 måneder)
 • {{passengers.youths}} {{ passengers.youths === '1' ? 'Ungdom (12-25 år)' : 'Ungdommer (12-25 år)' }}
 • {{passengers.seniors}} {{ passengers.seniors === '1' ? 'Honnør (65 år og eldre)' : 'Honnører (65 år og eldre)' }}
 • {{passengers.students}} {{ passengers.students === '1' ? 'Studenter' : 'Studenter' }}

Maks antall reisende i en booking

OK

Integritetspolicy

I disse retningslinjene for behandling av personopplysninger beskrives blant annet hvilke opplysninger vi samler inn, til hvilke formål, i hvilken sammenhenger og hvilken rettigheter du har og i hvilken grad, samt hvordan kontakte oss.

 

Behandlingsansvarlig

Air Leap Scandinavia AB, 559303-6113, Bollstanäs vägen 3, 192 78 Sollentuna, som går under navnet Air Leap, er ansvarlige for behandlingen av personopplysninger. Air Leap sørger derfor for at all behandling av personopplysninger skjer i henhold til gjeldene personvernsregelverket, herunder EU's datasikkerhetsforordning.

 

Innsamling og bruk av personopplysninger

Når du anvender Air Leap's nettside eller kontakter Air Leaps kundeservice samler vi informasjon om personopplysninger og annen informasjon du skriver inn i dine bookinger hos oss eller på din profil, samt informasjon om hvordan du bruker vår nettside. 

Den informasjonen vi samler inn består av følgende under, men er ikke begrenset til: 

 • Namn
 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • Kontaktinformasjon (f.eks. adresse, telefonnummer, e-post)
 • Betalingsinformasjon (f.eks. kredittkort- eller andre kortdetaljer)
 • Kjøpsinformasjon
 • Personnummer
 • Brukerinformasjon om din brukerkonto

 

Air Leap behandler personopplysninger for å kunne gjennomføre det som er nødvendig under håndtering og administrasjon av booking, betaling og billettering. Dine personopplysninger kan bli brukt til følgende formål: 

 

Formål

 • Bokføring
 • Fakturering og revisjon
 • Verifisering av kredittkort
 • Toll- og  immigrasjonskontroll
 • Sikkerhet
 • Det juridiske grunnlaget for behandling er en lovlig forpliktelse.

 

Hensikt

 • Billettsalg
 • Kontakt og medlemstjenester ved innsjekking og annen flyrelatert informasjon. 
 • Administrasjon
 • Systemadministrasjon (f.eks. konto- og autoritetsadminstrasjon, logging, sikkerhetsoppdateringer og support) 
 • Kundeservice
 • Forsyning av særskilte tjenester
 • Håndtering av kundeprofiler

Laglig grund för behandling är fullgörande av avtal.

 

Ändamål

 • Marknadsföring
 • Statistisk analys och marknadsföringsanalys
 • Kundrelationer
 • Kundenkäter
 • Deltagande i tävlingar och event

Laglig grund för behandling är berättigat intresse eller samtycke.

 

Överföring av personuppgifter

För dessa ändamål och utifrån den resa du valt kan vi behöva överföra dina personuppgifter till andra företag som är involverade i att tillhandahålla din resa samt relaterade tjänster. Det kan vara partnerbolag, databehandlingsföretag som arbetar på vårt uppdrag, resebyråer och kreditkortsföretag etc. Det kan även innebära att dina personuppgifter skickas utanför EU/EES. Vi säljer aldrig dina personuppgifter.

För att kunna uppfylla obligatoriska krav från myndigheter och för att Air Leap ska kunna genomföra dina resor kan vi och andra flygbolag vara skyldiga att ge myndigheter tillgång till viss rese- och bokningsdata (så kallad "Passenger Name Record" eller "PNR"). Uppgifterna används främst för att förebygga och bekämpa terrorism och andra allvarliga brott. Ytterligare information, inklusive information om vilka länder som kräver tillgång till personuppgifter, kan fås på begäran från Air Leap eller din resebyrå.

 

Skydd av personuppgifter

Air Leap säkerställer att nödvändig säkerhet finns på plats för att skydda dina personuppgifter mot otillåten åtkomst, användning eller spridning. Vi har även nödvändiga avtal på plats i de fall då dina personuppgifter behandlas av Air Leaps personuppgiftsbiträden.

När du lämnar personuppgifter för någon annans räkning ansvarar du för att dessa personer har gett sitt samtycke till vår behandling i enlighet med denna sekretesspolicy och eventuella ytterligare villkor som gäller för den specifika behandlingen.

 

Samtycke

I de fall som krävs eller annars är lämpligt inhämtar Air Leap samtycke från dig innan behandlingen av personuppgifter påbörjas. Du samtycker genom att aktivt godkänna inhämtningen av personuppgifter.

 

Lagring

Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Således gallras uppgifterna när till exempel ett kundförhållande har upphört. Uppgifterna kan dock behöva sparas en längre tid för annat ändamål, till exempel för bokföringsändamål.

 

Begäran om registerutdrag

Privatpersoner har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter Air Leap behandlar om dem. Begäran om sådant registerutdrag ska göras skriftligen och vara undertecknat av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Registerutdraget kommer sedan att skickas till folkbokförd adress. Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall där de ej längre är nödvändiga för det ändamål de blev insamlade för och där det inte finns rättsliga förpliktelser som förhindrar att uppgifterna raderas.  Kontakta Air Leaps kundservice på support@airleap.se för fler instruktioner om hur vi kan hjälpa dig med dessa rättigheter.

 

Cookies

För att ge dig som besökare en bättre upplevelse av vår webbplats använder vi cookies (kakor). En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Om du inte vill ha några cookies kan du ställa in detta i din webbläsare. En sådan inställning kan innebära att vissa funktioner på webbplatsen inte kommer att fungera. Ytterligare information om cookies finns på Post- och telestyrelsens webbplats, www.pts.se.

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2019-10-03

Villkor buntbiljetter

Passagerarens rättigheter

Biljettregler

Anhöriginformation