Presserom

Skriv gjerne om oss i media! Vi har derfor gjort det enkelt for deg å hente forhåndsgodkjent materiale som du kan bruke fritt. Vi ber deg om å bruke dette uten å gjøre korrigeringer og minner samtidig om regler for opphavsrettigheter.

I vårt presserom http://press.airleap.se finner du pressemeldinger, logo og forhåndsgodkjente bilder

Du finner oss også på følgende sosiale medier