Styrelsen i Air Leap Aviation AB har beslutat att ansöka om företagsrekonstruktion och ställer samtidigt in all flygverksamhet från och med 24 januari 2022, heter det i ett pressmeddelande från bolaget.

Huvudorsaken till beslut, är att det inte är ekonomiskt försvarbart att driva verksamheten vidare i nuvarnde form med de förutsättningar som finns idag. Företaget har upprätthållit flygdriften de senaste två åren under covid-19, med näst intill obefintligt statligt stöd. Air Leap har bidragit till att viktig infrastruktur kunnat bibehållas under pandemin, vilket vi menar borde ha inneburit betydligt mer ekonomiskt stöd när man betänker de omfattande restriktioner som vår bransch har påverkats av.