Läs mer om Coronaviruset och aktuell trafikinformation här

Flexibla buntbiljetter

Med buntbiljetter får du ett fast pris per resa och du bokar enkelt dina resor på airleap.se. Biljetterna gäller oavsett riktning men på en viss flygsträcka (mellan två destinationer). Buntbiljetterna är inte personliga, utan vem som helst på företaget kan resa med dem.

Buntbiljetterna är fullt flexibla, vilket innebär om- eller avbokning fram till en timme före ordinarie avgång. I efterhand kan vi enkelt följa upp och leverera rapporter och statistik kring ditt företags resande. Biljetter är giltiga 12 månader från utfärdandedatum. 
 

Ja, tack! Jag vill beställa buntbiljetter. (fyll i nedan)

 
 • Kontakta oss

  Vill du veta mer om våra buntbiljetter? Kontakta oss på 08-501 200 93 eller sales@airleap.se.

  Marknad och Försäljningschef:  08-501 200 07, emelie@airleap.se

  Resebyråer: 08-501 200 92, support@airleap.se 
   

   

   

 • Villkor

  Köpare och Resenär
  Den fysiska eller juridiska person som betalar buntbiljetterna är köparen av produkten. Buntbiljetter är ej personliga utan används av köparen uppgivna personer. Dessa kan köparen ändra från tid till annan. Om olika åsikter företräds av köpare respektive resenär gäller i första hand köparens mening. Köparen har alltid rätt att få information om resande på buntbiljetterna utan samtycke från resenären om det inte är samma person.

  Giltighetsregler
  Air Leap äger rätt att med omedelbar verkan förklara buntbiljetterna för ogiltiga och/eller spärra bokningskontot vid följande förseelser:

  - missbruk av buntbiljetter eller handhavande i strid med dessa bestämmelser.
  - bristande betalning eller annan bristande förpliktelse hos Köparen
  - betalningsanmärkning, insolvens eller inledande av konkurs hos Köparen

  Godkännande av villkor och ändring av villkor
  Köparen och resenären godkänner genom betalning av fakturan för buntbiljetterna alternativt genom bokning och resande på de samma, de villkor som gäller för buntbiljetterna. Air Leap förbehåller sig rätten från tid till annan att ändra dessa villkor utan att i förväg inhämta resenärens eller köparens tillstånd. Det kan gälla ändring av trafikprogram, förändrad flygplanstyp etc. Aktuella villkor finns att hämta på www.airleap.se/affarsresor

  Personuppgifter
  Genom användning av buntbiljetterna samtycker resenären till att Air Leap registrerar och behandlar personuppgifter om resenären i enlighet med gällande lagbestämmelser och dessa användarvillkor. Uppgifter som kan komma att registreras är resenärens namn, adress, e-mail och telefonnummer samt uppgifter om genomförda resor. Syftet är att hantera det administrativa arbetet med kortet och följa upp resandet. För detta ändamål kan också uppgifter lämnas ut till samarbetspartners (code share & interlinepartners).  

  Ansvarsbegränsning
  Air Leap åtaganden avseende buntbiljetterna och information som tillhandahålls inom ramen för detta är begränsade till vad som anges i dessa användarvillkor. Detta gäller även för kostnad, förlust, krav eller skada (såväl direkt som indirekt) som uppkommer pga. att Resenär eller Köpare inte uppfyllt sin informationsskyldighet gentemot Air Leap. Informationsskyldigheten avser men är inte begränsad till de generella resevillkor som återfinns på www.airleap.se

  Återbetalning
  Vid eventuell återbetalning av buntbiljetter räknar Air Leap om hur stor del av buntbiljetterna som nyttjats och krediterar kunden kvarvarande biljettvärde. Återbetalning av buntbiljetter är endast aktuellt vid en nedstängning av den aktuella linjen som buntbiljetterna avser. Som nedstängning räknas ej eventuella sommar eller juluppehåll.  

   Villkor buntbiljetter
   Priser buntbiljetter