Läs mer om Coronaviruset och aktuell trafikinformation här

Kvarglömt ombord

Har du glömt kvar något ombord så ska du i första hand kontakta den flygplats som du ankom till.

Flygplatser

Stockholm-Arlanda

+46 (8) 501 200 00
support@airleap.se

Stockholm-Bromma +46 (8) 501 200 00
support@airleap.se
Mariehamn: +358 457 3444 877
handling.mhq@viago.eu 
Oslo: +47 64 81 34 77
hittegods.osl@iss.no
Åbo / Turku: +358 40 643 5800
info@ih.fi
Ørland: +47 969 46 786        +47 911 76 841