Sittplatser

På våra avgångar är det alltid fri placering ombord.

På grund av viktfördelning kan besättningen be dig att flytta bakåt eller framåt i kabinen.