Regeringen inför strängare krav för inresa från utlandet fr.o.m. den 6:e februari - läs mer om Coronaviruset och aktuell trafikinformation här

Sittplatser

På våra avgångar är det alltid fri placering ombord.

På grund av viktfördelning kan besättningen be dig att flytta bakåt eller framåt i kabinen.