• {{passengers.adults}} {{ passengers.adults === '1' ? 'Vuxen' : 'Vuxna' }}
 • {{passengers.adults != '0' ? ', ' : ''}} {{passengers.children}} Barn (2-11 år)
 • , {{passengers.infants}} Spädbarn (0-23 mån)
 • {{passengers.youths}} {{ passengers.youths === '1' ? 'Ungdom (12 - 25 år)' : 'Ungdomar (12 - 25 år)' }}
 • {{passengers.seniors}} {{ passengers.seniors === '1' ? 'Senior (65 år eller äldre)' : 'Seniorer (65 år eller äldre)' }}
 • {{passengers.students}} {{ passengers.students === '1' ? 'Studenter' : 'Studenter' }}

Max antal passagerare i en bokning

Vårt hållbarhetsarbete

Vi på Air Leap gör det yttersta för att säkerställa säkra och trygga flygningar.

Air Leap har som syfte att kunna erbjuda Sverige, och alla som vill besöka Sverige, hållbara, prisvärda och långsiktiga flygtransporter. Vårt hållbarhetsarbete tar avstamp i vår övertygelse att det är möjligt att förena ett ekonomiskt bärkraftigt företagande med ett stort ansvarstagande för de miljökonsekvenser som verksamheten innebär samt med ett starkt engagemang för såväl lokalsamhället som samhällsfrågor ur ett större perspektiv.

Genom att göra hållbara val och hitta samarbeten strävar vi hela tiden efter att förbättra vårt hållbarhetsarbete. Vi har valt att fokusera på de områden där vi tillsammans har störst möjligheter att uppnå resultat som gör skillnad.

Vår målsättning är att bidra till Sveriges, och Sveriges hållbara utveckling genom att tillhandahålla klimateffektiva och hållbara flygresor som svarar mot det regionala behovet av transporter såväl som det globala behovet av en varsam användning av våra resurser.

Vi samarbetar med lokala partners för att främja en långsiktig positiv utveckling av näringsliv och lokalsamhälle där vi är verksamma. Vi vill också vara ett föredöme och påverka andra att ta ett större engagemang för hållbar utveckling, både regionalt och nationellt.

Hållbarhetsarbete bygger på att ingen kan göra allt men alla kan göra något, i stort som smått. Vi har tex valt att sortera alla sopor ombord samt att i så stor utsträckning det är möjligt välja klimatsamarta och nedbrytningsbara förpackningar.

Vi flyger med turbopropflygplan som generellt sett har mindre klimatpåverkan än jet, dessutom flyger vi på lägre höjd vilket innebär mindre utsläpp i atmosfären. Våra flygplan går att flyga på upp till 50% inblandning av biobränsle.

Vi har tex valt att sortera alla sopor ombord samt att i så stor utsträckning det är möjligt välja klimatsamarta och nedbrytningsbara förpackningar.


Vad kan du göra?

Som kund hos oss har du några olika alternativ för att kompensera eller minska ditt avtryck när du flyger. Enklast är att välja vår biljett som vi valt att kalla ”super grön” biljett. När du väljer den så ser vi till att både biobränsle och klimatkompensation ingår i priset.

Om du heller väljer en annan biljett så kan du själv göra tillval via våra samarbetspartners.

Vill du ha klimatsmarta företagslösningar för dig som flyger lite mer i jobbet så hör av dig till oss så hittar vi en lösning som passar just dig och ditt jobbresande.


Klimatkompensation

När du väljer någon av våra produkter som är klimatkompenserade, eller när du väljer att lägga till klimatkompensation i din bokning bidrar du till att minska skadliga utsläpp av växthusgaser på jorden. Systemet med klimatkompensation går ut på att man betalar för att minska utsläpp någonstans på jorden för att kompensera för utsläpp som man inte själv kan få bort.

​Vi på Air Leap tycker att det är viktigt att kunna erbjuda dig som reser möjligheten att kompensera för din resas klimateffekter genom att finansiera hållbara projekt med hög standard. Därför har vi valt att samarbeta med företaget Tricorona. Det är Tricorona som kontrollerar projekten och ansvarar för kvalitet och att klimateffekter uppnås. De pengar du betalar in till oss när du köper en klimatkompenserad produkt, eller när du väljer att lägga till klimatkompensation i din resa, går oavkortat till Tricorona, som ansvarar för hur stor del av pengarna som kommer de olika projekten till godo.

​Läs mer om Tricorona här: https://www.tricorona.se/klimatkompensera/

​Läs mer om klimatkompensera.se här: https://klimatkompensera.se

​Vi förbehåller oss rätten att byta leverantör av tjänster för klimatkompensation. Vi kommer då att föra över den summa du betalat till eventuell ny leverantör, utan att ta ut några avgifter

Så här köper du till biobränsle

En viktig del i flygets hållbarhetsarbete är infasningen av fossilfria och hållbara alternativa bränslen. Våra flygplan är redo för bränslebytet men än så länge är produktionen begränsad vilket medför att bränslepriset är betydligt högre än för fossilt flygbränsle. Vi på Air Leap samarbetar med Fly Green Fund för att öka användningen och efterfrågan av hållbara flygbränslen. Tack vare samarbetet kan våra kunder välja att flyga fossilfritt och på så sätt reducera flygresans klimatpåverkan. Pengarna som våra kunder betalar för att flyga fossilfritt går oavkortat till Fly Green Fund’s bränsleupphandling. Genom att de köper stora mängder biobränsle kan inköpen ske till en lägre kostnad och dessutom hanterar Fly Green Fund all logistik kring beställning, inköp och tankning av bränslet. Fly Green Fund agerar utan vinstintresse men för att verksamheten ska kunna bedrivas går maximalt 25% av de inbetalda pengarna till administration och marknadsutveckling, något vi bedömer är skäligt. 

Vill du också göra flyget till ett grönare alternativ?

Tack vare att vi samarbetar med Fly Green Fund kan vi minska flygets klimatavtryck och bidra till utvecklingen av bioflygbränsle – och du kan vara med!

Swisha valfri summa till Fly Green Fund på 123 131 4137.

Läs mer på flygreenfund.se/airleap

Air Leaps lilla gröna!

Det här är några enkla miljötips från oss till dig som är resenärer, små saker som kan hjälpa oss i vårt miljöarbete. Se dem som tips, inte pekpinnar.

 • Vill du inte ha glas till din dryck ombord, så säg till. Ett sparat engångsglas blir snabbt flera tusen.
 • Hjälp oss återvinna tidningar. Lägg dem gärna på anvisad plats eller ge dem till kabinpersonalen.
 • Av sanitetsskäl har vi pappershanddukar på toaletterna ombord. Använd inte fler än du behöver.
 • Du får gärna underlätta vårt sopsorteringsarbete ombord, till exempel genom att inte lämna kvar godispapper och annat när du lämnar planet.
 • Har du tiden på din sida när du ska till och från flygplatsen, välj flygbussen eller annan kollektivtrafik.
 • Nu kan du åka spårbunden trafik från Bromma till Stockholm City till SL- taxa.
 • Kan du dela taxi/bil med någon eller flera så är det också bra.

Du är alltid lika välkommen att höra av dig med frågor, synpunkter eller idéer på hur vi tillsammans kan bli mer klimatsmarta och på så sätt bidra till mindre avtryck.